Öğrencilik Notlarım – 1

DOP ve KOP TANIMLARI

Önce kısaca 18. madde hakında bilgi vereyim. 18. madde uygulaması “hamur kuralı” olarak da bilinir. Temel amacı kadastral parselleri imar parseli haline dönüştürmektir. Bu amaçla ,uygulama yapılacak alan sınırı belirlenir ve bu sınır içinde DOP (düzenleme ortaklık payı) oranı hesaplanır. DOP içine giren kullanımlar yasada tanımlandığı şekli ile yol, meydan, otopark, yeşil alanlar (park, çocukbahçesi vb. gibi) cami , karakol ile son yapılan düzenlemeyle eğitim alanlarıdır. DOP ,düzenlemeye tabi olan arazi ve arsaların düzenleme öncesindeki yüzölçümlerinin %40’ını geçemez, ve bu %40 lık oran bedelsiz alınabilir. Ancak %40’ın üzerinde bir alan söz konusuysa, bu miktarın kamulaştırılması gerekir. Yukarda saydığım alanların dışında kalan kamu kullanım alanları (Resmi Kurum Alanları, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Sağlık Tesisi Alanları Vb.) KOP (kamu ortaklık payı) olarak adlandırılır ki, bu alanların kullanılması için kamulaştırılması gerekir. Bir de dikkat etmeniz gereken husus şudur. Düzenleme yapılacak alan içindeki DOP oranı ile sizin arazinizden kesilen DOP oranı aynı olmalıdır. Örneğin DOP oranı %37 ise sizden bu oran kesilmek zorunda.Daha fazla değil. Evet, 18. madde uygulaması kamu yararına bir işlem olduğu için arazi sahiplerinin onayının alınması gerekmez. Belediye (valilik ) bu konuda yetki sahibidir. Eğer uygulamaya yönelik bir sorun varsa askı süresince (bu süre bir aydır) itiraz edebilir ve düzeltme isteyebilirsiniz. Ancak, çoğu durumda askı sürelerinden kimsenin haberi olmuyor. Bu durumda yapılacak tekşey konu hakkında bir uzmanla (harita mühendisi ve/veya şehir plancısı) görüşerek kesin bilgiye sahip olmak ve yargı yoluna gitmektir. Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir